Home / รอบรั้วเฟื่องฟ้า / 2. สีและสัญลักษณ์ / ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

logo-saard1x1

ตราสัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

รูป คบเพลิงมีรัศมีแผ่โดยรอบ โดยมีอักษร ส.อ. ซึ่งเป็นอักษรย่อของชื่อโรงเรียนอยู่ในวงกลมใต้รัศมีเปลวเพลิงและคติพจน์และ ชื่อของโรงเรียนประกอบ

Leave a Reply