เพลงมาร์ชสอาดเผดิมวิทยา

### เนื้อเพลงมาร์ชสอาดเผดิมวิทยา ###

ฟ้าชมพูดูเด่นเป็นสง่า  แหล่งศึกษาที่รักในศักดิ์ศรี
สถาบันอันลือเลื่องแห่งความดี  ทั่วถิ่นนี้เราชาวจังหวัดชุมพร

ฟ้าชมพูเรืองนามงานตระหง่าน  คือสถานการศึกษาที่พร่ำสอน
กุลบุตรกุลธิดาชาวชุมพร  นามขจรทั่วถิ่นทักษิณเรา

**สอาดเผดิมวิทยา  การศึกษาไม่น้อยหน้าถิ่นอื่นเขา
การดนตรี การกีฬา มุ่งกล่อมเกลา  เป็นร่มเงา สถาบันอันเรืองรอง

ฟ้าชมพูดูเด่นเน้นความรู้สึก  น้อมรำลึกถึง บุญคุณท่านทั้งสอง
เจ้าคุณเผดิม คุณหญิงสอาด จงคุ้มครอง  ท่านทั้งสอง สถิตคู่อยู่ยืนนาน

(ซ้ำ **)

Leave a Reply