Home / ระบบสารสนเทศสำหรับนักเรียน / ข่าวสำหรับนักเรียน

ข่าวสำหรับนักเรียน

ระเบียบโรงเรียนสอาดเผดิมวิทยาว่าด้วยการปฏิบัติของนักเรียน ปีการศึกษา2564

เอกสารมีทั้งหมด 20 หน้า ให้คลิ๊กลูกศรเพื่อดูหน้าถัดไป

Read More »