Saard Minimarathon 2019

โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จัดกิจกรรม “Saard Minimarathon 2019” ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2562 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ เป็นประธานในพิธีเปิด

Leave a Reply